Tuleohutus-
like puuduste likvideerimine

Miks see vajalik on?

Eelkõige on see vajalik inimese tervise ja vara kaitsmiseks tulekahju korral.

Teiseks nõuavad seda kohalik omavalitsus ja päästeamet, kes peavad olema veendunud, et Sinu kasutuses olev kinnisvara vastab kehtivatele tuleohtusnõuetele.

Millal seda vaja on?

Üldjuhul pöördudakse tuleohutusteenuseid pakkuva ettevõtte poole siis, kui seistakse silmitsi olukorraga, kus on vaja taodelda oma kinnisvarale kasutusluba. Selle tarbeks on vaja tellida tuleohtusaudit ja likvideerida auditis välja toodud puudused.

Samuti on see vajalik oma kodu kindlustades. Sõlmides kindlustuslepingu, lasub kindlustusvõtjale kohustus tagada kindlustava objekti vastavus tuleohutusnõuetele. Paraku aga ei ole paljud sellest teadlikud ja võib tekkida olukord, kus varakahju hüvitamise nõude korral võib kindlustuspakkuja sellest keelduda.

Millised on tuleohutuslikud puudused?

Need võivad erineda vastavalt sellele, kuidas ja mis otstarbel konkreetset hoonet kasutatakse.

Kodu silmas pidades, olgu selleks siis maja või korter, võivad need olla järgmised:

  1. Välis- või siseuksed ei vasta tuleohutusnõuetele.
  2. Ruume läbiva sahti läbiviigud on tihendamata (kanal, ventilatsioon, vesi)
  3. Tuletõkkesektsioonide konstruktsioon ei vasta tuleohutusnõuetele
  4. Tuletõkkesektsioonide läbiviigud on tihendamata (ventilatsioon, nõrkvool, tugevvool, kanalisatsioon, küte, vesi)
  5. Küttekolded ei vasta tuleohutusnõuetele (ahjud, kaminad, katlad, kerised).
  6. Tulekustutusvahendid on puudulikud või taatlemata.

Kõigi eelnimetatud puuduste likvideerimisel on abiks Mato Tuleohtus.

Teeme ka tihedat koostööd tuleohutusauditeid teostavate ettevõtetega, tänu millele saame Sulle abiks olla sobiva leidmisel.

Võta meiega ühendust läbi alloleva kontaktivormi või helistades +372 5687 0498